Security Division
Khon Kaen University

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยรับมอบนโยบายรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยรับมอบนโยบายรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1064/2566 เรื่อง กำหนดระบบการจราจรเดินรถทางเดียว ถนนด้านหน้าอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1064/2566 เรื่อง กำหนดระบบการจราจรเดินรถทางเดียว ถนนด้านหน้าอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
กองป้องกันฯ ร่วมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ AI for Road Safety สำหรับผู้ใช้ถนนที่เปราะบาง
กองป้องกันฯ ร่วมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ AI for Road Safety สำหรับผู้ใช้ถนนที่เปราะบาง
พิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
previous arrow
next arrow
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยรับมอบนโยบายรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1064/2566 เรื่อง กำหนดระบบการจราจรเดินรถทางเดียว ถนนด้านหน้าอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
กองป้องกันฯ ร่วมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ AI for Road Safety สำหรับผู้ใช้ถนนที่เปราะบาง
พิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
previous arrow
next arrow
Shadow

ประชาสัมพันธ์

มาตรการ/ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2280/2655)เรื่อง กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวงานหมอลำเฟสติวัล เนื่องในวาระโอกาส 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากรอบรมให้ความรู้

วิทยากรอบรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน” สำหรับบุคลากรและนักเรียน – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตปลอดภัยกับกองป้องกันฯ By KKU Radio FM 103 Mhz